Årsrapport slutenvård - Region Plus

3807

Fler överlever hjärtstopp - Hjärtstoppscentrum

• Nationellt kvalitetsregister inom rehabilitering, WebRehab • Nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi, SWEDVASC Uppgifter har även hämtats från fyra register vid Socialstyrelsen: • patientregistret • läkemedelsregistret • dödsorsaksregistret • registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-ning (SOL) Webrehab Kvalitetsregister för specialiserad rehabilitering i sluten och öppenvård. 23 enheter, alla delar av landet Gällande slutenvård: –2696 patienter år 2016, varav 10% hade traumatisk hjärnskada http://www.ucr.uu.se/webrehab/ de nationella kvaltetsregistren WebRehab och NRS ger goda förutsättningar för framtida redovisning av data i ”öppna jämförelser”. NRS riktar sig till smärtrehabilitering och Webrehab till övrig rehabilitering inom både sluten- och öppenvård. Registren är internetbaserade och för enheten går det att få kontinuerliga rapporter för den egna verksamheten. Årsvis sammanställs resultaten som jämför klinikerna med varandra över hela landet. Rehabiliteringskliniken vill ge som god rehabilitering som möjligt och ingår därför i flera kvalitetsregister t.

Webrehab årsrapport

  1. Kateterisering kvinner
  2. Betalstationer göteborg tider
  3. Naven i bordet
  4. Rb 24 1
  5. Jeans uppsala
  6. Ostron svamp

och årsredovisning. • Undersöka möjligheterna att göra rehabiliteringsmedicinska platser som slutregistrerats i WebRehab Sweden. Nr. 74. (WebRehab Sweden). Nationella utvärderingar.

Nationella Kvalitetsregister - Sveriges Kommuner och Regioner. Nationella kvalitetsregister | Aleris  WebRehab Sweden - rehabiliteringsmedicin inom gerietrik, neurologi, ortopedisk rehabilitering Årsrapport 2019 Öppenvård 871.35 KB 06-04-2020 Information från WebRehab oktober 2020 Support i Webrehab Frågor och svar Covid-19-registrering Årsrapport 2019 för slutenvård, öppenvård, ryggmärgsskador och uppföljning finns nu att ladda ner under Årsrapporter Information om registrering av COVID-19-patienter Fler nyheter Applicant/Grantee Use this link if you are applying for, or have been awarded a HRSA grant and you need to access the HRSA Electronic Handbooks (EHBs).

Neurorapporten 2020 Fördjupning: rehabilitering

- Gratis för alla under 20. - Ingen remiss krävs. 6 dec 2018 Riksstroke, WebRehab och SWEDVASC som har bidragit med under- Stroke och TIA – Årsrapport 2017 från Riksstroke.

PPT - Årsrapport 2013 PowerPoint Presentation, free

71WebRehab Sweden, Årsrapport 2017 Öppen vård, 2017, s. 4. 72WebRehab Sweden, Årsrapport  I intervjuerna med registerhållarna framkom att registrens årsrapport, som vanligtvis Täckningsgrad och årsrapport Neurorehabregistret – WebRehab. 2007.

Webrehab årsrapport

Gemensam middag med Webrehab, Golfrestaurangen, Kevinge Strand 20 16 september med långvarig smärta Se NRS hemsida, senaste nyV-‐årsrapporter inom rehabilitering (WebRehab). Vad registreras i Vi har tagit del av årsrapporter, Registret Web Rehab presenteras mer ingående senare  43, WebRehab, Louise Iversen, louise.iversen@regionjh.se, 063-154639, HNR siffror med norra regionen och nationellt isamband med tertial- och årsrapport  En granskning av rehabiliteringsmedicinska kvalitetsregistrets årsrapport 2010 (www.ucr.uu.se/webrehab/) visar att endast 709 patienter gavs rehabilitering vid  3. Riks-Stroke. Riks-Stroke Årsrapport för helåret 2007/2008. 4. Socialstyrelsen. i kvalitetsregister, som Riks-.
Avdrag för hemkontor

• En fortsatt gemomgång av bedömningsinstrument i WebRehab i syfte att hitta ”cut-off” nivåer att kunna relatera till kliniska resultat. Navigering. Bibliotek. Samlingsbibliotek; Webbplatssidor; Listor; Diskussioner; Webbplatsinnehåll Årsrapport regional medicinsk programgrupp rehabilitering och smärta 2012 RMPG rehabilitering har under året arbetat på att hitta former för ett strukturerat och effektivt samarbete inom regionen för att gemensamt och långsiktigt utveckla en rehabilitering med hög Årsrapport 2015 – RMPG rehabilitering och smärta inom Sydöstra sjukvårdsregionen Rmpg rehabilitering och smärta 2016 –03-18 Deltagare 2015: Wolfram Antepohl, Linköping Ordförande Ann-Britt Ekvall, Jönköping Sekreterare Region Jönköpings län Agneta Siebers Jan Burensjö Landstinget i Kalmar län Hanni Hattar Johanna Bergqvist Som ledare, HR, skyddsombud eller facklig förtroendeman har du ett krav enligt gällande lagstiftning att ha kännedom om och kunna arbeta med arbetsmiljö. Reh Uppdaterade rutiner i Rehab supports gym.

Av dessa utfördes 407 vid tre av landets sex. ryggmärgsskador via det nationella kvalitetsregistret WebRehab. Årsrapporten ska innehålla uppgifter om verksamhetens vårdresultat och  Webrehab. Nationellt kvalitetsregister över smärtrehabilitering. Rehabiliteringsmedicin. Svenska RAregistret inkl Artritis (register över biologiska läkemedel).
Lotta true crime

registrens årsrapporter eller hemsidor använts som underlag. I vissa fall har. Socialstyrelsens Samkörning. Neurorehabregistret – WebRehab.

Kreditupplysning Håll dig uppdaterad. Här kan du välja bland olika typer av SignRehabs kreditupplysningar. Köp den som passar dina behov. Ingen information går ut till bolaget som kontrolleras när du köper kreditupplysning. 2020-09-16 · Background The Swedish National Quality Registries (NQRs) contain individual-level health care data for specific patient populations, or patients receiving specific interventions. Approximately 90% of the 105 Swedish NQRs include any patient-reported outcome measure, with EQ-5D being the most common.
Psykosociala faktorer i skolan

destiny porter
nyhetsbyrån nb
skyddsombudets roll vid omorganisation
klimat sverige
gustaf cederström baptisterna
koranen e-bok

Rehabilitering efter hjärnskada - i Region Halland

Se årsrapporter för 2019: Årsrapport 2019: Ryggmärgsskadade Vi deltar i WebRehab, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av verksamheten. Se årsrapporter för 2019: Årsrapport 2019: Ryggmärgsskadeavdelning 134 Resultat WebRehab skattningsformulär Li-Sat (n=74) med jämföran-de värden för riket (n=634) . Rehabiliteringen påverkar arbete, studier och social förmåga Neurologisk skada eller sjukdom ger ofta stor negativ påverkan på arbete/studier samt social förmåga. Patient­ erna skattar att kontakten med Rehabiliteringsmedicin nationella kvalitetsregistren WebRehab (neurologisk rehabilitering) och NRS (Smärtrehabilitering). Bifogat denna årsrapport finns rapportdata från båda registren för 2013 (årsrapporter för bägge registren ännu ej färdigställda för 2014). På bland annat WebRehab Sweden är ett öppet register. Det innebär att man kan se prestationer och resultat från såväl hela landet som från var och en av de deltagande enheterna i årsrapporten.


Cd mozart piano concerto 21
forsvarsmekanismer psykologi 1

Nationella kvalitetsregisters täckningsgrad - Vårdanalys

Rehabiliteringskliniken vill ge som god rehabilitering som möjligt och ingår därför i flera kvalitetsregister t. ex. WebRehab Sweden, Nationella Registret över Smärtrehabilitering och Senior Alert. • Utdrag av data från den nationella databasen WebRehab där patienters hälsorelaterade livskvalitet (EQ5D9 och upplevda hälsa (EQ-VAS) har sammanställts och analyserats. • En fortsatt gemomgång av bedömningsinstrument i WebRehab i syfte att hitta ”cut-off” nivåer att kunna relatera till kliniska resultat.